Καλέστε μας στο 210-6597644
 1. Δύο (2) ανακοινώσεις με την μορφή poster στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης, Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2015
 2. Τέσσερις (4) προφορικές παρουσιάσεις σε συνέδρια:
 • 41ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 10-13 Ιουνίου 2015
 • 25th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection MILAN, JUNE 12-15, 2015
 • Stress Management Summit July 13-15, 2015 Philadelphia, USA
 1. Δημοσίευση επιστημονικού άρθρου στο περιοδικό Journal of human hypertension με τον τίτλο «A HEALth Promotion and STRESS Management Program (HEAL-STRESS study) for Pre- and Hypertensive Patients: A quasi-experimental study in Greece»
 2. Τρεις (3) ημερίδες ενημέρωσης επαγγελματιών υγείας για τα αποτελέσματα του προγράμματος σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη
 3. Εκστρατεία ενημέρωσης μέσω ενημερωτικών εντύπων (φυλλαδίων) σε 25 νοσοκομεία μεγάλων πόλεων της Ελλάδας (άνω των 50,000 κατοίκων)
 4. Αφίσες για την πληροφόρηση του κοινού για την διάθεση των ενημερωτικών εντύπων
 5. Δημιουργία ιστοσελίδας
 6. Προβολή μέσω ηλεκτρονικής διαφήμισης
 7. Πέντε (5) καταχωρήσεις σε ιατρικά Περιοδικά